Изкупуваме скъпоценни камъни

Благородните материали с минерален произход, се наричат скъпоценни и полускъпоценни камъни.Ние имаме интерес точно от скъпоценните камъни – Диаманти и брилянти. Изкупуваме ги на място след преглед и тест, като се измерва карат, чистота и цвят. Заповядайте на ул.Цар Асен 11 за да проверите или продадете вашите диаманти.

Какво гледаме при избора на диаманти?

Изброили сме и сме обяснили кои са основните елементи които влият върху формирането на цената на диаманта.

Чистота

Чистота

Под чистотата се разбира броя, позицията и големината на примесите, появяващи се по естествен път в диамантите.Иначе казано колкото по – чист е един камък толкова по-скъп е.

Цвят

Цвят

Цветът на диамантите е един от най-важните параметри определящи стойността му. Тук най-общо важи правилото , че колкото по-безцветен е диаманта, толкова по-ценен е.

Карат

Карат

Теглото на скъпоценните камъни се измерва в карати, също така масата не е единствения определящ параметър в стойността на диаманта.